0108/20 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ: ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΘΗΒΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΕ –0107/20 ΛΑΜΙΑ- 0108/20 XΑΛΚΙΔΑ-ΘΗΒΑ_ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ signed 20_11_2020 ΓΙΑ ΚΗΜΔΗΣ 0108_20 ΧΑΛΚΙΔΑ ΘΗΒΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

0107/20 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ: ΛΑΜΙΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΕ –0107/20 ΛΑΜΙΑ- 0108/20 XΑΛΚΙΔΑ-ΘΗΒΑ_ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 0107_20 ΛΑΜΙΑ_ΜΕ ΑΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ_Ψ14Α46Μ210-7ΗΩ _ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_