Αρχική » Ασφάλεια – Oρθή Xρήση

Ασφάλεια – Oρθή Xρήση

#DEDA Δίνουμε Ενέργεια στην Ελλάδα

Για εμάς στη ΔΕΔΑ
η ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου είναι πρωτεύουσας σημασίας,
για αυτό και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα
και τηρούμε τα αντίστοιχα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ασφαλής Χρήση Φυσικού Αερίου