Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 11711

893 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων-Διακοπής εργασιών-Τρομοκρατικών Ενεργειών-Αστικής Ευθύνης» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ»

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
για να δειτε την πορεία της αίτησής σας