Αρχική » Blog » 885 ΑΡ. ΔΙΑΓ.- Ανοικτή διαδικασία με σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου με τίτλο: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ»

885 ΑΡ. ΔΙΑΓ.- Ανοικτή διαδικασία με σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου με τίτλο: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ»