Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

884 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας Προσωπικού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ”

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
για να δειτε την πορεία της αίτησής σας