Αρχική » Blog » 871 ΑΡ. ΔΙΑΓ. – «Προμήθεια Σταθμών Μ/Ρ για την Σύνδεση Βιομηχανικών και Μεγάλων Εμπορικών Καταναλωτών στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Στερεάς Ελλάδας»

871 ΑΡ. ΔΙΑΓ. – «Προμήθεια Σταθμών Μ/Ρ για την Σύνδεση Βιομηχανικών και Μεγάλων Εμπορικών Καταναλωτών στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Στερεάς Ελλάδας»