Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

842 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ».

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
για να δειτε την πορεία της αίτησής σας