Αρχική » Blog » 842 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ».

842 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ».