Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 11711

808_Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την επιλογή αναδόχου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΔΑ»

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
για να δειτε την πορεία της αίτησής σας