Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 11711

756 – Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου με τίτλο: “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ”

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
για να δειτε την πορεία της αίτησής σας