Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

723 – Ανοικτή διαδικασία με σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου με τίτλο: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ)ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ»

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
για να δειτε την πορεία της αίτησής σας