Αρχική » Blog » 672 ΑΡ. ΔΙΑΓ. – ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

672 ΑΡ. ΔΙΑΓ. – ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016