Αρχική » Blog » 580 -ΑΡ. ΔΙΑΓ. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΜΗΜΑ 1: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS και ΤΜΗΜΑ 2: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ» – ΗΠΕΙΡΟΣ

580 -ΑΡ. ΔΙΑΓ. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΜΗΜΑ 1: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS και ΤΜΗΜΑ 2: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ» – ΗΠΕΙΡΟΣ