Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

580 -ΑΡ. ΔΙΑΓ. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΜΗΜΑ 1: ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS και ΤΜΗΜΑ 2: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ» – ΗΠΕΙΡΟΣ

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
για να δειτε την πορεία της αίτησής σας