Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 11711

496_ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (σταθμών μέτρησης και ρύθμισης, βανών κ.τ.λ.) ΓΡΕΒΕΝΑ»

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
για να δειτε την πορεία της αίτησής σας