Αρχική » Blog » 466-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με ΤΙΤΛΟ: “Διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης της δραστηριότητας παραγωγής βιομεθανίου από βιομάζα και της έγχυσής του στα κατά τόπους δίκτυα διανομής φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ και αξιολόγηση της δυνατότητας επιχειρηματικής δραστηριοποίησης της ΔΕΔΑ στον τομέα”.

466-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με ΤΙΤΛΟ: “Διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης της δραστηριότητας παραγωγής βιομεθανίου από βιομάζα και της έγχυσής του στα κατά τόπους δίκτυα διανομής φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ και αξιολόγηση της δυνατότητας επιχειρηματικής δραστηριοποίησης της ΔΕΔΑ στον τομέα”.