Αρχική » Blog » 422_ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας Προσωπικού

422_ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας Προσωπικού

422 _ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

422 ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

422_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ_signed

422_ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ