Αρχική » Blog » 0108/20 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ: ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΘΗΒΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

0108/20 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ: ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΘΗΒΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ