Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόγραμμα Συνδέσεων 26.02.2020

Στην υλοποίηση ενός νέου αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος συνδέσεων οικιακών και εμπορικών καταναλωτών με το υφιστάμενο ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου, προχωρά η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. (ΔΕΔΑ), πριν από την έναρξη των μεγάλων έργων, τον Σεπτέμβριο του 2020, που θα φέρουν σταδιακά το φυσικό αέριο σε 39 πόλεις, σε 7 περιφέρειες της χώρας.

Η πρώτη φάση του προγράμματος ξεκινάει άμεσα με την κατασκευή νέων συνδέσεων καταναλωτών στις πόλεις της Κατερίνης και των Σερρών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συμφωνία – πλαίσιο για την έναρξη των εργασιών υπεγράφη σήμερα ανάμεσα στη διοίκηση της ΔΕΔΑ και τον ανάδοχο του έργου και, πλέον, οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές των οποίων τα κτήρια βρίσκονται σε δρόμο από τον οποίο διέρχεται το υφιστάμενο δίκτυο διανομής, μπορούν να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαδικασία σύνδεσης. Σημειώνεται ότι σε όλους τους νέους καταναλωτές που θα υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, τα τέλη σύνδεσης μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή θα είναι δωρεάν.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, γνωστοποιούμε τους χάρτες της Κατερίνης και των Σερρών επί των οποίων αποτυπώνεται το υφιστάμενο ενεργό δίκτυο χαμηλής πίεσης με το οποίο δύνανται να τροφοδοτηθούν οικιακοί και εμπορικοί καταναλωτές (δημόσια και δημοτικά κτήρια, καταστήματα, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ), διευκρινίζοντας ότι:

  • Άμεση σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο επί των οδών που απεικονίζονται με πράσινο χρώμα στο χάρτη.
  • Οι λοιποί δυνητικοί καταναλωτές που βρίσκονται εκτός του υφιστάμενου ενεργού δικτύου, θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης με την έναρξη των μεγάλων έργων, τον Σεπτέμβριο του 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης, αλλά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΔΕΔΑ (www.deda.gr).

Η πρώτη φάση του προγράμματος συνδέσεων θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα με την έναρξη εργασιών στις πόλεις της Λαμίας και της Χαλκίδας.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση του προγράμματος συνδέσεων οικιακών και εμπορικών καταναλωτών σε υφιστάμενα ενεργά δίκτυα φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει εννέα πόλεις: Χαλκίδα, Λαμία, Θήβα, Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Δράμα, Κομοτηνή και Ξάνθη. Στη φάση αυτή, θα πραγματοποιηθούν επίσης επεκτάσεις δικτύων.

Το πρόγραμμα συνδέσεων της ΔΕΔΑ έχει συνολικό προϋπολογισμό 900.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η δυναμική των υφιστάμενων δικτύων μέχρι την έναρξη υλοποίησης του μακρόπνοου αναπτυξιακού προγράμματος της ΔΕΔΑ για την περίοδο 2020-2024, προϋπολογισμού άνω των 250 εκατ. ευρώ, που προβλέπει την κατασκευή συνολικά 1.880 χιλιομέτρων δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια και περισσότερες από 59.000 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών (οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών).

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
για να δειτε την πορεία της αίτησής σας