Προκηρύξεις

Κάντε κλικ στον τίτλο για να μάθετε περισσότερα για τον διαγωνισμό – προκήρυξη που σας ενδιαφέρει.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 100/ 20: «Συμφωνία – Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης δικτύου διανομής της ΔΕΔΑ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 100/ 20: «Συμφωνία – Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης δικτύου διανομής της ΔΕΔΑ »

0100_20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed.pdf

Read More
Ακύρωση Πρόσκλησης για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο του Έργου “Έξυπνο Δίκτυο Φυσικού Αερίου”

Ακύρωση Πρόσκλησης για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο του Έργου “Έξυπνο Δίκτυο Φυσικού Αερίου”

Ακύρωση Πρόσκλησης για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.pdf

Read More
Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το Πρόγραμμα Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το Πρόγραμμα Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Ερευνώ - Καινοτομώ).pdf

Read More
Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την Επιλογή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης Ευθύνης

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την Επιλογή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης Ευθύνης

0179_20 D&O ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

Read More
Συμφωνία Πλαίσιο για την Τροφοδότηση Πρατηρίων Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου Της ΔΕΠΑ στις Π.Ε Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Εύβοιας, Βοιωτίας

Συμφωνία Πλαίσιο για την Τροφοδότηση Πρατηρίων Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου Της ΔΕΠΑ στις Π.Ε Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Εύβοιας, Βοιωτίας

##096_20 ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

Read More
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο “Ενοικίαση Υπολογιστικών Υποδομών”

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο “Ενοικίαση Υπολογιστικών Υποδομών”

VIRTUAL MACHINE ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signedΑπαντήσεις σε ερωτήματα της Bluestream Solutions LTD

Read More
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Προσβάσεων”

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Προσβάσεων”

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σταθερή Κινητή Ίντερνετ_signed

Read More
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ/ΜΟΥ Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ/ΜΟΥ Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης

DO ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

Read More
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ”

01092020-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ final_signed

Read More
168/ 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

168/ 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

0168_20 ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ document management_signedhttps://deda.gr/wp-content/uploads/2020/09/0168_20-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_-ΠΑΡΟΧΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ.pdf

Read More
Περίληψη Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου των πόλεων Ξάνθης και Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περίληψη Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου των πόλεων Ξάνθης και Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR),  ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»Αριθμός Διακήρυξης : 094/2020Αριθμοί Συστήματος

Read More
Περίληψη Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου των πόλεων Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περίληψη Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου των πόλεων Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR),  ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» Αριθμός Διακήρυξης : 093/20Αριθμοί Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 92492Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

Read More
Δημοσίευση Αγγελίας για Πρακτική Άσκηση στη ΔΕΔΑ (03.09.2020)

Δημοσίευση Αγγελίας για Πρακτική Άσκηση στη ΔΕΔΑ (03.09.2020)

Δημοσίευση Αγγελίας για Πρακτική Άσκηση στη ΔΕΔΑ (03.09.2020)

Read More
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» (31.08.2020)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» (31.08.2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ»

Read More
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (17.08.2020)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (17.08.2020)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (17.08.2020)

Read More
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επέκταση του συστήματος CRM της ΔΕΔΑ (15/05/2020)

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επέκταση του συστήματος CRM της ΔΕΔΑ (15/05/2020)

20200515 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_CRM_final_signed

Read More
Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη Σύνδεση οικιακών και εμπορικών πελατών (15/05/2020)

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη Σύνδεση οικιακών και εμπορικών πελατών (15/05/2020)

20200515 ΔΕΔΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed.pdf

Read More
Διακήρυξη Διαγωνισμού για Λογιστικές/Φορολογικές Υπηρεσίες (28/04/2020)

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Λογιστικές/Φορολογικές Υπηρεσίες (28/04/2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_signed.pdf

Read More
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Σύνδεση Βιομηχανικών και μεγάλων Εμπορικών Πελατών (05/03/2020)

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Σύνδεση Βιομηχανικών και μεγάλων Εμπορικών Πελατών (05/03/2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_K_ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ_signed.pdf

Read More
Διακήρυξη Επίβλεψης (09/12/2019)

Διακήρυξη Επίβλεψης (09/12/2019)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ.pdf

Read More
Διακήρυξη Συνδέσεων: Σέρρες (09/12/2019)

Διακήρυξη Συνδέσεων: Σέρρες (09/12/2019)

ΣΕΡΡΕΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.pdf

Read More
Διακήρυξη Συνδέσεων: Κατερίνη (09/12/2019)

Διακήρυξη Συνδέσεων: Κατερίνη (09/12/2019)

ΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.pdf

Read More
Διακήρυξη Συνδέσεων: Λαμία/Χαλκίδα (09/12/2019)

Διακήρυξη Συνδέσεων: Λαμία/Χαλκίδα (09/12/2019)

ΛΑΜΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ-.pdf

Read More
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (04/11/2019)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (04/11/2019)

ΔΕΔΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_signed.pdf

Read More
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11.10.2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (04/11/2019)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11.10.2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (04/11/2019)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11.10.19 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΙ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΙΚΕ_signed.pdf

Read More
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 09.10.2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟΝ ΑΜΘ (04/11/2019)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 09.10.2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟΝ ΑΜΘ (04/11/2019)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9.10.19 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟΝ ΑΜΘ78782.3_signed.pdf

Read More
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 09.10.2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (04/11/2019)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 09.10.2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (04/11/2019)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9.10.19 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ signed.pdf

Read More
Παράταση Διαγωνισμού 78782,3 ΑΜΘ (24/10/2019)

Παράταση Διαγωνισμού 78782,3 ΑΜΘ (24/10/2019)

4ηΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓ. 78782,3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΘ_signed.pdf

Read More
Παράταση Διαγωνισμού 78744,3 ΚΜ (24/10/2019)

Παράταση Διαγωνισμού 78744,3 ΚΜ (24/10/2019)

4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓ. 78744,3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΜ_signed.pdf

Read More
Παράταση Διαγωνισμού 78785,3 ΣΤΕ (24/10/2019)

Παράταση Διαγωνισμού 78785,3 ΣΤΕ (24/10/2019)

4ηΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓ. 78785,3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕ_signed.pdf

Read More
Παράταση Διαγωνισμού 78782,3 ΑΜΘ (10/10/2019)

Παράταση Διαγωνισμού 78782,3 ΑΜΘ (10/10/2019)

ΑΜΘ 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓ. 78782,3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ_signed.pdf

Read More
Παράταση Διαγωνισμού 78744,3 ΚΜ (10/10/2019)

Παράταση Διαγωνισμού 78744,3 ΚΜ (10/10/2019)

ΚΜ 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓ. 78744,3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ_signed.pdf

Read More
Παράταση Διαγωνισμού 78785,3 ΣΤΕ (10/10/2019)

Παράταση Διαγωνισμού 78785,3 ΣΤΕ (10/10/2019)

ΣΤΕ 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓ. 78785,3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ_signed.pdf

Read More
Απάντηση ερωτήματος Αυγίδη 04.10.2019 ΑΜΘ (09/10/2019)

Απάντηση ερωτήματος Αυγίδη 04.10.2019 ΑΜΘ (09/10/2019)

ΑΜΘ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 4-10-19 ΑΥΓΙΔΗ_signed.pdf

Read More
Απάντηση ερωτήματος Αυγίδη 04.10.2019 ΚΜ (09/10/2019)

Απάντηση ερωτήματος Αυγίδη 04.10.2019 ΚΜ (09/10/2019)

ΚΜ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 4-10-19 ΑΥΓΙΔΗ_signed.pdf

Read More
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14.10.2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟΝ (04/11/2019)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14.10.2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟΝ (04/11/2019)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14.10.19 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟΝ_signed.pdf

Read More
Απάντηση ερωτήματος Αυγίδη 04.10.2019 ΣΤΕ (09/10/2019)

Απάντηση ερωτήματος Αυγίδη 04.10.2019 ΣΤΕ (09/10/2019)

ΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 4-10-19 ΑΥΓΙΔΗ_signed.pdf

Read More
Σχηματικό διάγραμμα σταθμού διανομής M/R (09/10/2019)

Σχηματικό διάγραμμα σταθμού διανομής M/R (09/10/2019)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 07-10-2017- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_signed.pdf

Read More
Απάντηση ερωτήματος ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 01.10.2019 (09/10/2019)

Απάντηση ερωτήματος ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 01.10.2019 (09/10/2019)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 1-10-19 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ_signed.pdf

Read More
Διαγωνισμός για την Τεχνική Υποστήριξη Εργασιών Διανομής (04/10/2019)

Διαγωνισμός για την Τεχνική Υποστήριξη Εργασιών Διανομής (04/10/2019)

2019-10-04 διακήρυξη νέα_signed.pdf

Read More
Ορθή επανάληψη απάντησης ερωτήματος Αυγίδη 03.10.2019 ΑΜΘ (09/10/2019)

Ορθή επανάληψη απάντησης ερωτήματος Αυγίδη 03.10.2019 ΑΜΘ (09/10/2019)

ΑΜΘ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 3-10-19 ΑΥΓΙΔΗ_signed.pdf

Read More
Ορθή επανάληψη απάντησης ερωτήματος Αυγίδη 03.10.2019 ΚΜ (09/10/2019)

Ορθή επανάληψη απάντησης ερωτήματος Αυγίδη 03.10.2019 ΚΜ (09/10/2019)

ΚΜ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 3-10-19 ΑΥΓΙΔΗ_signed.pdf

Read More
Ορθή επανάληψη απάντησης ερωτήματος Αυγίδη 03.10.2019 ΣΤΕ (09/10/2019)

Ορθή επανάληψη απάντησης ερωτήματος Αυγίδη 03.10.2019 ΣΤΕ (09/10/2019)

ΣΤΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 3-10-19 ΑΥΓΙΔΗ_signed.pdf

Read More