Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ποιοί Είμαστε

Η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών:

  • Των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Πελοποννήσου οι οποίες ορίζονται στην Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 5922/31.12.2018 Τροποποίηση: ΦΕΚ Β’ 5411/22.11.2021) και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 5916/31.12.2018 – Τροποποίηση: ΦΕΚ Β’ 5428/22.11.2021), κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
  • Tης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίες ορίζονται στην Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 5922/31.12.2018 Τροποποίηση: ΦΕΚ Β’ 5411/22.11.2021) και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 5916/31.12.2018  Τροποποίηση: ΦΕΚ Β’ 5428/22.11.2021), κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
  • Tης Περιφέρειας Αττικής οι οποίες ορίζονται στην Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 5922/31.12.2018 Τροποποίηση: ΦΕΚ Β’ 5411/22.11.2021) και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 5916/31.12.2018 – Τροποποίηση: ΦΕΚ Β’ 5428/22.11.2021), κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.​​

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές, όπως οι ανωτέρω δραστηριότητες προσδιορίζονται στην Άδεια Διανομής και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου.​​​​

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
για να δειτε την πορεία της αίτησής σας