Αρχική » Ποιοί Είμαστε

Ποιοί Είμαστε

Η ΔΕΔΑ

Η ΔΕΔΑ συστάθηκε το 2017 και είναι θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ). Η ΔΕΔΑ κατέχει, αναπτύσσει, λειτουργεί και συντηρεί τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια της Ελλάδας εξασφαλίζοντας την οικονομική, αξιόπιστη, ασφαλή και αδιάλειπτη ενεργειακή παροχή.

Ως εταιρεία, λειτουργούμε υπεύθυνα, συλλογικά και αποτελεσματικά για να τροφοδοτούμε την οικονομία με φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια και να αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το 2020 αναθεωρήσαμε και θέσαμε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο, πολυετές πλάνο ανάπτυξης το οποίο δρομολογεί την ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου σε 39 πόλεις των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Πελοποννήσου και στοχεύει στην κατασκευή 1.880 χιλιομέτρων δικτύου και σε περισσότερες από 50.000 συνδέσεις. Πρόκειται για ένα μεγάλο και φιλόδοξο, τόσο σε έκταση όσο και στο χρονοδιάγραμμα, έργο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες της Ελληνικής περιφέρειας.

Η ασφάλεια και η προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητα μας. Είμαστε σε υψηλή ετοιμότητα για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και βελτιώνουμε συνεχώς το σχεδιασμό μας.

Μετοχική Σύνθεση

Η ΔΕΔΑ, δυνάμει του ν.4643/2019, αποτελεί σήμερα θυγατρική εταιρεία της νεοσυσταθείσας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., η οποία προήλθε από τη μερική διάσπαση του κλάδου Υποδομών της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ανήκει πλέον το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΑ.