Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 11711

FAQ

FAQ

Για τη σύναψη σύμβασης σύνδεσης απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου που πρόκειται να συνδεθεί. Στην υπεύθυνη δήλωση, καθένας που έχει δικαίωμα επί του ακινήτου (κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) δηλώνει το είδος και την έκταση του δικαιώματος που κατέχει. Με την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης.

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής, είτε να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr

Ενδέχεται να ζητηθεί ρητά η μέγιστη και η ελάχιστη κατανάλωση φ.α. (σε nm3/h) καθώς και η πίεση λειτουργίας των συσκευών φυσικού αερίου.

Σε κάθε περίπτωση συνίσταται να επικοινωνήσετε με τον μηχανικό που θα αναλάβει την μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης πριν υποβάλλετε την αίτηση.

Ναι, η Σύμβαση Σύνδεσης μπορεί να υπογραφεί από τον ενοικιαστή του ακινήτου ή τρίτο πρόσωπο, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον ιδιοκτήτη.

Ναι, αρκεί στην αίτηση να αναφέρονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου.  Σε κάθε περίπτωση συνίσταται να υπάρχει συμφωνία με τον ιδιοκτήτη πριν την υποβολή της αίτησης.  

  • Στην αρχική σελίδα μπορείτε να δείτε αν είστε εντός δικτύου εύκολα πατώντας την πλήρη διεύθυνση του ακινήτου.
  • Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλεται εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΑ και θα επικοινωνήσουμε μαζί μας.
  • Αν το ακίνητο βρίσκεται εντός του δικτύου μπορείτε να προχωρήσετε σε υποβολή αίτησης σύνδεσης.

Συμπληρώνεται η διεύθυνση που ισχύει σήμερα και στο πεδίο ”Παρατηρήσεις” γίνεται  αναφορά στα αρχικά στοιχεία. Αν υπάρχει βεβαίωση για την σημερινή αρίθμηση της οδού συνίσταται να προσκομιστεί μαζί με την αίτηση.

 Στο πεδίο της αίτησης με τίτλο ”Παρατηρήσεις” μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει τις όποιες άδειες απαιτούνται. Επίσης, ο μηχανικός που θα εκπονήσει την μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για τη σύνδεση, θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτούς τους περιορισμούς.

Συνίσταται να απευθυνθείτε στον μηχανικό που θα αναθέσετε τη μελέτη ή τις εργασίες  για να σας ενημερώσει.

Η ενεργοποίηση της σύνδεσης, γίνεται κατόπιν θεώρησης της μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης και αυτοψίας που πραγματοποιείται σε αυτή από τεχνικό προσωπικό της ΔΕΔΑ.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η σύναψη σύμβασης με προμηθευτή φυσικού αερίου.

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε φύλλα καύσης στην ΔΕΔΑ, προκειμένου να εκδοθεί από την ΔΕΔΑ η άδεια χρήσης της εγκατάστασης.

Το φύλλο καύσης εκδίδεται από εξειδικευμένο μηχανικό ή τεχνικό καυστήρων.

1ο ΒΗΜΑ: Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης

Αφού παραλάβετε τη σύμβαση και το «έντυπο σύνδεσης», μπορείτε να απευθυνθείτε σε μηχανικό της επιλογής σας προκειμένου να εκπονήσει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης. Σε περίπτωση που στο ακίνητο υπάρχει ήδη παροχή φυσικού αερίου, μπορείτε να υποβάλετε τη μελέτη και πριν αποσταλεί η σύμβαση και το έντυπο σύνδεσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης μπορείτε να βρείτε εδώ

2ο ΒΗΜΑ: Θεώρηση Μελέτης Εσωτερικής Εγκατάστασης

Εφόσον ο μηχανικός έχει ολοκληρώσει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης, οφείλει να την υποβάλει στη ΔΕΔΑ προκειμένου να θεωρηθεί.

Η υποβολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 11ος Όροφος, Τμήμα Μελετών

Τ.Κ. 11527

Αθήνα

3ο ΒΗΜΑ: Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης

Αφού θεωρηθεί η μελέτη, μπορείτε να προχωρήσετε στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, από το μετρητή έως τα σημεία χρήσης από εγκαταστάτη της επιλογής σας. Η εσωτερική εγκατάσταση θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί με την ως ανωτέρω θεωρημένη μελέτη.

4ο ΒΗΜΑ: Σύμβαση με Πάροχο

Πριν κατατεθεί το αίτημα αυτοψίας, θα πρέπει να έχετε συνάψει σύμβαση με πάροχο φυσικού αερίου της επιλογής σας, προκειμένου να μπορείτε να τροφοδοτηθείτε. Η εταιρεία που θα επιλέξετε θα πρέπει να έχει άδεια προμήθειας Φυσικού Αερίου από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ( PAE ).

5ο ΒΗΜΑ: Αίτημα Αυτοψίας και ενεργοποίηση

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης, υποβάλετε αίτημα διενέργειας αυτοψίας. Κατόπιν ραντεβού, εκπρόσωπος της εταιρείας, θα επισκεφθεί την εγκατάσταση ώστε να επιβεβαιώσει ότι η κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης  έγινε σύμφωνα με τη θεωρημένη μελέτη. Προϋπόθεση για τη διενέργεια αυτοψίας είναι η επιβεβαιωμένη ύπαρξη παρόχου ώστε ταυτόχρονα να πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της εγκατάστασης και η τροφοδοσία της με αέριο.

  • Για διενέργεια αυτοψίας και την ενεργοποίηση της εγκατάστασης, αποστέλλετε αυτή τη φόρμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον προγραμματισμό της επίσκεψης στο ακίνητό σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία που απαιτούνται μαζί με την φόρμα, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης των δικτύων διανομής ο Διαχειριστής (ΔΕΔΑ) δύναται να προβαίνει σε Διακοπή της Τροφοδοσίας με Απενεργοποίηση Μετρητή στην περίπτωση κατά την οποία ο Τελικός Πελάτης δεν έχει κάνει χρήση της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενων μηνών

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
για να δειτε την πορεία της αίτησής σας