Αρχική » Οικιακοί Πελάτες

Οικιακοί Πελάτες

Βήμα 1ο

Κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο για να κατεβάσετε την αίτηση σύνδεσης και συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία.

Βήμα 2ο

Βρείτε το αρχείο από τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί ”Επιλέξτε Αρχείο”, ανεβάστε το και πατήστε υποβολή.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά ανά κατηγορία ακινήτου.

Μονοκατοικία (Ακίνητο αυτοτελούς
οριζόντιας ιδιοκτησίας)

 
Πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση
 
Αυτοτελές διαμέρισμα
σε πολυκατοικία 
με κεντρική Θέρμανση με συναίνεση πλειοψηφίας
Αυτοτελές διαμέρισμα
σε πολυκατοικία 
με κεντρική Θέρμανση χωρίς συναίνεση πλειοψηφίας

Αυτοτελές διαμέρισμα
σε πολυκατοικία
χωρίς κεντρική θέρμανση

Τέλη Σύνδεσης -Αυτόνομη Θέρμανση

100% έκπτωση
  • Η χρέωση των τελών σύνδεσης είναι εφάπαξ.
  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
  • 814.88 €

Τέλη Σύνδεσης - Κεντρική Θέρμανση

100% έκπτωση
  • Η χρέωση των τελών σύνδεσης είναι εφάπαξ.
  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
  • 1,330.76 €

Τέλη Σύνδεσης - Riser

100% έκπτωση
  • Η χρέωση των τελών σύνδεσης είναι εφάπαξ.
  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
  • 57 € /μέτρο

Σημείωση:

Η ΔΕΔΑ παρέχει 100% έκπτωση επί των τελών σύνδεσης για οικιακούς καταναλωτές (οικιακή και αυτόνομη θέρμανση) και εμπορικές επιχειρήσεις ή επαγγελματίες (εκτός βιομηχανιών). Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται αν ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευάσει την Εσωτερική Εγκατάσταση και  μεριμνήσει για την έναρξη τροφοδοσίας του ακινήτου εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύνδεσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, ο Διαχειριστής  χρεώνει το 100% των Τελών Σύνδεσης. Αν απαιτηθεί η κατασκευή αναβατικής στήλης (riser) το κόστος είναι 57 ευρώ/μέτρο. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες διευκρινίσεις.

Οικιακοί Πελάτες

Οικιακοί
Πελάτες

Εμπορικοί Πελάτες

Δημόσιοι Οργανισμοί

Βιομηχανικοί Πελάτες