Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 11711

Κόστη Οικιακών Πελατών

Τέλη Σύνδεσης -Αυτόνομη Θέρμανση

100% έκπτωση
  • Η χρέωση των τελών σύνδεσης είναι εφάπαξ.
  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 814,88 €
  • Τιμή με ΦΠΑ: 1.010,45 €

Τέλη Σύνδεσης - Κεντρική Θέρμανση

100% έκπτωση
  • Η χρέωση των τελών σύνδεσης είναι εφάπαξ.
  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1.330,76 €
  • Τιμή με ΦΠΑ: 1.650,14 €

Τέλη Σύνδεσης - Riser

100% έκπτωση
  • Η χρέωση των τελών σύνδεσης είναι εφάπαξ.
  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
  • 57 € /μέτρο

Σημείωση:

Η ΔΕΔΑ παρέχει 100% έκπτωση επί των τελών σύνδεσης για οικιακούς καταναλωτές (οικιακή και αυτόνομη θέρμανση) και εμπορικές επιχειρήσεις ή επαγγελματίες (εκτός βιομηχανιών). Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται αν ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευάσει την Εσωτερική Εγκατάσταση και  μεριμνήσει για την έναρξη τροφοδοσίας του ακινήτου εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύνδεσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, ο Διαχειριστής  χρεώνει το 100% των Τελών Σύνδεσης. Αν απαιτηθεί η κατασκευή αναβατικής στήλης (riser) το κόστος είναι 57 ευρώ/μέτρο. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες διευκρινίσεις.

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
για να δειτε την πορεία της αίτησής σας