Αρχική » Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ενδιαφερόμαστε για το οικοσύστημα μας και μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ερχόμαστε αρωγοί σε δράσεις υποστήριξης των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες ενισχύουν τις σχέσεις μας τοπικά, ενώ συγχρόνως συνεισφέρουν στην κοινωνική ευημερία.

Οι δράσεις και οι δραστηριότητες της ΔΕΔΑ αφορούν σε έργα και πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν σημαντικό θετικό και διαρκές αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες.

Εργαζόμενοι

Σε μια εποχή όπου οι εργασιακές σχέσεις διανύουν κρίση, η ΔΕΔΑ φροντίζει για τους εργαζομένους της και καταφέρνει να διατηρεί άριστο εργασιακό κλίμα και να αυξάνει το προσωπικό της. Σέβεται απόλυτα τα εργασιακά δικαιώματα και παρέχει στους εργαζόμενους ίσες ευκαιρίες εξέλιξης.

Περιβάλλον

Η φιλοδοξία μας είναι να μειώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα και να συνεισφέρουμε σε μία αρμονική πρόοδο και εξέλιξη, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την αειφόρο ανάπτυξη και συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα.

Αγορά

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι να εδραιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσει με τους συνεργάτες και πελάτες της. Επενδύει σε έναν καινοτόμο εξοπλισμό και σε πιο σύγχρονες υποδομές για την επίτευξη των ενεργειακών αναγκών της αγοράς.

Κοινωνία

Η εδραίωση της ΔΕΔΑ στην αγορά του φυσικού αερίου αποτελεί βασικό στόχο και σημαντική πρόκληση. Η δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και τις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες πρόκειται να δραστηριοποιηθεί.

Βιώσιμη Ανάπτυξη