Αρχική » Μετοχική Σύνθεση

Μετοχική Σύνθεση

Η ΔΕΔΑ, δυνάμει του ν.4643/2019, αποτελεί σήμερα θυγατρική εταιρεία της νεοσυσταθείσας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., η οποία προήλθε από τη μερική διάσπαση του κλάδου Υποδομών της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ανήκει πλέον το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΑ.