Δικαιολογητικά Οικιακών Πελατών

Δικαιολογητικά ανά κατηγορία ακινήτου.

Μονοκατοικία (Ακίνητο αυτοτελούς
οριζόντιας ιδιοκτησίας)

 
Πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση
 
Πολυκατοικία χωρίς κεντρική θέρμανση
Αυτοτελές διαμέρισμα
σε πολυκατοικία 
με κεντρική Θέρμανση με συναίνεση πλειοψηφίας
Αυτοτελές διαμέρισμα
σε πολυκατοικία 
με κεντρική Θέρμανση χωρίς συναίνεση πλειοψηφίας
Αυτοτελές διαμέρισμα σε πολυκατοικία που έχει αποκοπεί
από την κεντρική θέρμανση

Ατομική Επιχείρηση