Αρχική » Blog » Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» (31.08.2020)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» (31.08.2020)