Αρχική » Blog » Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Προσβάσεων”

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Προσβάσεων”