Αρχική » Blog » Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο “Ενοικίαση Υπολογιστικών Υποδομών”

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο “Ενοικίαση Υπολογιστικών Υποδομών”