Κατάστημα Δράμας

Δράμα

Εφέδρων Αξιωματικών 5

661 33

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2521 306 788

Ωράριο Λειτουργίας: 

Δευτέρα έως Σάββατο: 09:30 – 14:30