Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Καταναλωτές Φυσικού Αερίου

Σήμερα, στα δίκτυα της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος δραστηριοποιούνται οι κάτωθι Χρήστες Διανομής, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων περιλαμβάνονται στον ακόλουθο κατάλογο:

 

Πέραν των Χρηστών Διανομής που ήδη δραστηριοποιούνται στα Δίκτυα της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει το σύνολο των κατόχων Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο: http://www.rae.gr/site/categories_new/regirsty/gas/licenses.csp

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 6 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, κάθε ενδιαφερόμενος Χρήστης Διανομής αποστέλλει εγγράφως στο Διαχειριστή το αίτημά του για τη σύναψη Σύμβασης Χρήσης, σύμφωνα με το Έντυπο Αίτησης Σύμβασης Χρήσης