ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας AE

Άμεση επέμβαση

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Καταναλωτές Φυσικού Αερίου

Σήμερα, στα δίκτυα της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος δραστηριοποιούνται οι κάτωθι Χρήστες Διανομής, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων περιλαμβάνονται στον ακόλουθο κατάλογο:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

                               
1 ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γιάννης
Κασωτάκης
E-MAIL jkasotakis@elval.vionet.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2262053789/ 6974403789 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3o Χλμ Περιφεριακής Οδού Αγ. Θωμά-Οινόφυτα, 320 11 Βοιωτίας FAX 2262053686 Α.Φ.Μ. 094104821 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γιάννης
Κασωτάκης
E-MAIL jkasotakis@elval.vionet.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2262053789/ 6974403789 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3o Χλμ Περιφεριακής Οδού Αγ. Θωμά-Οινόφυτα, 320 11 Βοιωτίας FAX 2262053686 Α.Φ.Μ. 094104821 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
2 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γιάννης
Κασωτάκης
E-MAIL jkasotakis@elval.vionet.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2262053789/ 6974403789 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 61o Χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,320 11 Οινόφυτα , Βοιωτίας FAX 2262053686 Α.Φ.Μ. 094277688 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γιάννης
Κασωτάκης
E-MAIL jkasotakis@elval.vionet.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2262053789/ 6974403789 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 61o Χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,320 11 Οινόφυτα , Βοιωτίας FAX 2262053686 Α.Φ.Μ. 094277688 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
3 ΦΟΥΛΓΚΟΡ Α.Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γιάννης
Κασωτάκης
E-MAIL jkasotakis@elval.vionet.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2262053789/ 6974403789 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33,
Μαρούσι, 151 25
FAX 2262053686 Α.Φ.Μ. 094014920 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γιάννης
Κασωτάκης
E-MAIL jkasotakis@elval.vionet.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2262053789/ 6974403789 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33,
Μαρούσι, 151 25
FAX 2262053686 Α.Φ.Μ. 094014920 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
4 ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γιάννης
Κασωτάκης
E-MAIL jkasotakis@elval.vionet.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2262053789/ 6974403789 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 62o Χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,320 11 Οινόφυτα , Βοιωτίας FAX 2262053686 Α.Φ.Μ. 094061318 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γιάννης
Κασωτάκης
E-MAIL jkasotakis@elval.vionet.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2262053789/ 6974403789 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 62o Χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,320 11 Οινόφυτα , Βοιωτίας FAX 2262053686 Α.Φ.Μ. 094061318 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
5 ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Κωνσταντίνος Κουλουράς E-MAIL k.koulouras@aerioattikis.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2103406513 / 6958008755 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ. 141 23, Λυκόβρυση FAX 2103406060 Α.Φ.Μ. 997104531 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Κωνσταντίνος Κουλουράς E-MAIL k.koulouras@aerioattikis.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2103406513 / 6958008755 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ. 141 23, Λυκόβρυση FAX 2103406060 Α.Φ.Μ. 997104531 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
6 ELPEDISON A.E. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γιάννα
Δημητροπούλου
E-MAIL g.dimitropoulou@elpedison.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210 3441237 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι FAX 210 3441199 Α.Φ.Μ. 999717970 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γιάννης
Αργυρόπουλος
E-MAIL i.argyropoulos@elpedison.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210 3441229 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι FAX 210 3441255 Α.Φ.Μ. 999717970 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γιάννα
Δημητροπούλου
E-MAIL g.dimitropoulou@elpedison.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210 3441237 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι FAX 210 3441199 Α.Φ.Μ. 999717970 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γιάννης
Αργυρόπουλος
E-MAIL i.argyropoulos@elpedison.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210 3441229 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι FAX 210 3441255 Α.Φ.Μ. 999717970 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
7 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΦΥΡΗΣ E-MAIL nprofiris@heron.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210.69.68.848 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 FAX 30 210 69 68 690 Α.Φ.Μ. 99810593 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ E-MAIL dsarantopoulos@heron.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210.69.68.846 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 FAX 30 210 69 68 196 Α.Φ.Μ. 99810593 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΦΥΡΗΣ E-MAIL nprofiris@heron.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210.69.68.848 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 FAX 30 210 69 68 690 Α.Φ.Μ. 99810593 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ E-MAIL dsarantopoulos@heron.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210.69.68.846 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 FAX 30 210 69 68 196 Α.Φ.Μ. 99810593 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
8 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Σάρρα
Φλωράτου
E-MAIL sara.floratou@prometheusgas.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2108097545
6932406711
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λεωφόρος Κηφισίας 209, 15124, Μαρούσι FAX 2106140371 Α.Φ.Μ. 94320486 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Σάρρα
Φλωράτου
E-MAIL sara.floratou@prometheusgas.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2108097545
6932406711
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λεωφόρος Κηφισίας 209, 15124, Μαρούσι FAX 2106140371 Α.Φ.Μ. 94320486 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
9 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
E-MAIL info@epaenergy.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2311 223000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 26ης Οκτωβρίου 54-56, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2311 223 045 Α.Φ.Μ. 997998048 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
E-MAIL info@epaenergy.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2311 223000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 26ης Οκτωβρίου 54-56, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2311 223 045 Α.Φ.Μ. 997998048 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10 ΔΕΠΑ Α.Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Βασίλειος Καραμήτσος E-MAIL v.karamitsos@depa.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(+)30 210 2701 174 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μαρίνου Αντύπα 92, 141 21 Ηράκλειο Αττικής FAX (+)30 210 2701 025 Α.Φ.Μ. 094229666. Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Βασίλειος Γρουμπός E-MAIL V.groubos@depa.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(+)30 210 2701 248 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μαρίνου Αντύπα 92, 141 21 Ηράκλειο Αττικής FAX (+)30 210 2701 022 Α.Φ.Μ. 094229666. Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Βασίλειος Καραμήτσος E-MAIL v.karamitsos@depa.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(+)30 210 2701 174 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μαρίνου Αντύπα 92, 141 21 Ηράκλειο Αττικής FAX (+)30 210 2701 025 Α.Φ.Μ. 094229666. Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Βασίλειος Γρουμπός E-MAIL V.groubos@depa.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(+)30 210 2701 248 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μαρίνου Αντύπα 92, 141 21 Ηράκλειο Αττικής FAX (+)30 210 2701 022 Α.Φ.Μ. 094229666. Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
11 Μ&Μ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ                        
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ &ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Δήμητρα
Ζώγα
E-MAIL Dimitra.Zoga@mmgas.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210 6877473 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 151 25 Αθήνα FAX 210 6877400 Α.Φ.Μ. 998385310 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Κωνσταντίνος
Μοσχοβίτης
E-MAIL konstantinos.moschovitis@mmgas.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210 6877435 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 151 25 Αθήνα FAX 210 6877400 Α.Φ.Μ. 998385310 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Πανόπουλος Κωνσταντίνος E-MAIL Konstantinos.Panopoulos@mmgas.gr ΤΗΛΕΦΩΝO/A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210 6877472 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 151 25 Αθήνα FAX 210 6877400 Α.Φ.Μ. 998385310 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
                               

 

Πέραν των Χρηστών Διανομής που ήδη δραστηριοποιούνται στα Δίκτυα της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει το σύνολο των κατόχων Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο: http://www.rae.gr/site/categories_new/regirsty/gas/licenses.csp

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 6 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, κάθε ενδιαφερόμενος Χρήστης Διανομής αποστέλλει εγγράφως στο Διαχειριστή το αίτημά του για τη σύναψη Σύμβασης Χρήσης, σύμφωνα με το Έντυπο Αίτησης Σύμβασης Χρήσης