Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Σημεία Εξυπηρέτησης

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Μαρίνου Αντύπα 92

141 21 Ηράκλειο Αττικής

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πολιτικών & Προμαχώνος 80,

341 00 Χαλκίδα