Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Για το σπίτι και την επιχείρησή σας

Η παρακάτω εικόνα σας δείχνει τα βήματα που απαιτούνται για τη σύνδεση στο σπίτι σας με το δίκτυο φυσικού αερίου.