Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Σημεία Εξυπηρέτησης

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Πύργος Αθηνών, Λ. Μεσογείων 2-4,

115 27 Αθήνα

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πολιτικών & Προμαχώνος 80,

341 00 Χαλκίδα