Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Η δέσμευσή μας

Κύρια δραστηριότητά μας είναι η διανομή οικονομικής και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους χώρους κοινής χρήσης. Όραμά μας είναι η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία των τοπικών κοινωνιών, μέσω της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου με βιώσιμο και αειφόρο τρόπο. Δέσμευσή μας είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και αξιόπιστου δικτύου σε όλη την Ελλάδα με σεβασμό στον άνθρωπο, την τοπική κοινωνία, την επιχείρηση και το περιβάλλον. Προτεραιότητά μας είναι να στηρίζουμε τους καταναλωτές στις καθημερινές τους ανάγκες, με ευκολία σύνδεσης στο δίκτυο διανομής μας με φιλικές και απλές διαδικασίες, έχοντας ως κύριο μέλημα την εξυπηρέτηση του πολίτη, διασφαλίζοντας έτσι την παροχή των οικονομικότερων ενεργειακών λύσεων για επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, χώρους κοινοτικής χρήσης και ιδιώτες, συμβάλλοντας καταλυτικά στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.