Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου

Δελτίο τύπου: Ενεργοποίηση των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου στις πόλεις της Χαλκίδας και της Λαμίας.: 14/11/2017

(Δελτίο Τύπου)

 


 

Δελτίο τύπου: Έγκριση δανείου από την ΕΤΕπ.: 21/11/2017

(Δελτίο Τύπου)

 


 

Δελτίο τύπου: Διόρθωση Δημοσιεύματος.: 13/12/2017

(Δελτίο Τύπου)