Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Τα δεδομένα των χαρτών αφορούν το βασικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που θα επεκτείνεται σταδιακά για την τροφοδότηση των καταναλωτών.

Τα δεδομένα που δημοσιεύονται είναι ενδεικτικά, αναθεωρούνται περιοδικά και δεν υποκαθιστούν την ανάγκη έκδοσης αδειών στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο (πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες).

Οι χάρτες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε. και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διάθεση χαρτογραφικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τη

Διεύθυνση Έργων
Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 92, 141 21 Ηράκλειο Αττικής
Τηλ: (+30) 216 2000 401-5
Fax: (+30) 216 2000 438

Διαθέσιμοι χάρτες προς θέαση:

  • Νομός Φθιώτιδας, πατήστε εδώ
    • Πόλη της Λαμίας, πατήστε εδώ
  • Νομός Βοιωτίας, πατήστε εδώ
    • Πόλη των Θηβών, πατήστε εδώ
  • Νομός Ευβοίας, πατήστε εδώ
    • Πόλη της Χαλκίδας, πατήστε εδώ