Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666

Διανομή φυσικού αερίου

Γρήγορα, αποτελεσματικά, οικονομικά και αξιόπιστα

Διανομή φυσικού αερίου

Γρήγορα, αποτελεσματικά, οικονομικά και αξιόπιστα

ΧΑΡΤΕΣ - ΝΕΑ

Ανακοινώσεις-
Δελτία Τύπου

Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου

Στερεά Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Αν. Μακεδονία - Θράκη

Αν. Μακεδονία - Θράκη

Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Κόρινθος

Κόρινθος