ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας AE

Άμεση επέμβαση

8001122222
2105551666

Διανομή φυσικού αερίου

Γρήγορα, αποτελεσματικά, οικονομικά και αξιόπιστα

Διανομή φυσικού αερίου

Γρήγορα, αποτελεσματικά, οικονομικά και αξιόπιστα

ΧΑΡΤΕΣ - ΝΕΑ

Ανακοινώσεις-
Δελτία Τύπου

Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου

Στερεά Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Αν. Μακεδονία - Θράκη

Αν. Μακεδονία - Θράκη

Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Κόρινθος

Κόρινθος

Διακήρυξη για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης ιστοσελίδας

(κείμενο διακήρυξης)

*Ο Διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης ιστοσελίδας επαναλαμβάνεται, με καταληκτική ημερομηνία τις 28/11/2017 και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη.